Äga Morgonstarten - göra den tillgänglig för varje elev

Magnus Blixt1 oktober 2020

Klockan är snart kvart över åtta. I klassrum 5b på Treklangens skola ljuder lugn pianomusik och belysningen är dämpad. Läraren Sofya rör sig lugnt runt i klassrummet, eleverna smyger in och ställer sig bakom sina stolar. På borden ligger varsin bok, förberedd dagen innan. Med tydlig värme i rösten säger lärare Sofya ”God morgon”, eleverna svarar lika lugnt och sätter sig sedan ner och läser, eller tar åtminstone in morgonen och förflyttar sig från hemmets värld till skolans. Alla kan förutsättas ha haft olika start på dagen, men ges nu en chans att landa innan skolarbetet sedan kan ta vid.

Regelmatris IBIS

Några kommer lite sent - något som ju händer och inte alltid är elevernas utan oftare vårdnadshavarnas ansvar - men de möts av lika kärleksfull som tydlig blick och får smyga in utan att störa övriga (följs upp vid senare tillfälle). Sofya rör sig lugnt runt och uppmärksammar förebyggande de elever som behöver det (säkert också åtgärdande om det skulle behövas, men med rätt främjande och förebyggande arbete blir det ju mindre av det).

Elev dagens datum

På tavlan står dagens schema - självklart med visuellt bildstöd och Sofya inleder lektionen med att först utvärdera morgonstunden, för att skapa gemensam bild och förståelse av vilka beteenden och förhållningssätt som är gynnsamma (ja, Treklangen är en IBIS-skola). Dagens datum redovisas av elev - träning av muntlighet behöver göras i många olika steg. Klassrummet är ganska trångt, men Sofya dirigerar eleverna att hämta sina matteböcker så lugnet kan kvarstå och föras över även i matematiken. 

När det gäller morgon hemma och på väg till skolan är det förstås - enligt föräldrabalken - ett tydligt ansvar för vårdnadshavare (juridiskt ansvar) respektive föräldrar (moraliskt ansvar). Det kan vi i stort inte påverka mer än att för dem påtala vikten av att aktivt över tid försöka skapa goda rutiner utifrån gynnsamma förhållningssätt - samt förklara vilken skillnad det kan göra för barnet, dess lärande och utveckling. Vi kan - och bör - även träna och lära eleverna så de med stigande ålder och mognad själva kan göra den skillnad deras föräldrar kanske inte mäktar med. Av egen föräldraerfarenhet vet jag att det inte är lätt, men att goda rutiner ändå hjälper till - liksom om skolan har möjlighet att börja 8.10 eller 8.15 (som Treklangen verkar göra) - det är helt enkelt lättare komma i tid med akademisk kvart. Självklart måste lärare vara på plats först och äga rummet - här finns gott om samlad erfarenhet, liksom tillskapa över tid hållbara rutiner och strukturer för arbetet.

Mål med lektion

Jag smyger sedan vidare till klass 5a, där Senada utövar lika tydligt lärarledarskap och studiero råder. Efter rasten smyger eleverna in och Senada inleder lektionen med att tydligt visa och berätta vad lektionen ska handla om, vad målet är och försäkrar alla om att vi på slutet - tillsammans - kommer att ha lärt oss det som är tänkt. Den väl beforskade Cirkelmodellen känns som den sitter förankrad hos eleverna, tydligt att lärarna lärt och tränat sina elever i den. Ledningen är tydlig, lugnet består - och lärandet kan ta vid. Arbetsro är ju en nödvändig - men ej tillräcklig - förutsättning för lärande. Beroende på vad som ska göras, läras och tränas kan arbetsro uttydas som helt tyst, men också hyggligt många decibel när lärandet pågår genom dialog, diskussion, samverkan - "samtala" står för övrigt 94 gånger i vår läroplan... Trygghet och trivsel är dock absoluta förutsättningar för lärande och utveckling, läraren och lärarledarskapet en förutsättning.

Elev vid tavlan

Morgonstarten är så viktig, så viktig för många elever - liksom starten av varje nästkommande lektion. Här äger vi lärare en väldigt viktig uppgift, som lägger grund för goda resultat och fler nådda studentmössor. I något blogginlägg framåt tänkte jag fundera även kring hur vi kan fortsätta skapa lugn även när många elever samtidigt behöver hjälp - igenkänning på den?

Hur ser morgonen ut i ditt klassrum? Vad bär eleverna med sig därifrån? Vilka gynnsamma förhållningssätt har du själv utvecklat för din egen morgonstart?

(0)Kommentera

Kommentarer(0)