Elevdelaktighet i planeringen

Annika Andersson31 januari 2023

Dags att dra i gång en ny termin med en ny sexa. En klass som jag bara haft i en termin och inte alls har samma relationer till som jag haft med den tidigare klassen, som jag hade i 7 år(!).

Det som jag visste skulle fungera med den tidigare klassen kunde jag bara spekulera i med dessa elever. Jag slängde mig dock ut och erbjöd dem att delta i planeringen av ett antal olika områden. De olika områdena var stormaktstiden, vädret, rymden, Europa, mat och kemi, argumenterande text och ett föräldramöte. Jag förklarade min tanke med delaktighet från dem, att jag och läroplanerna bestämmer innehållet men att eleverna är med och bestämmer hur det ska läras in och/eller hur kunskaperna ska visas upp. Vi pratade också tillsammans om de alternativa sätten som finns för inlärning och redovisning.

Eleverna var på. De satte genast upp sig på olika områden (vädret och Europa blev utan och lämnades till undertecknad att planera själv), och så fick de 30 minuter i smågrupper för diskussioner. Eleverna var lätta att få i gång och i flera grupper sprudlade idéerna medan andra behövde lite input från mig. Efter vårt första planeringsmöte hade de en grund för hur arbetet med respektive område skulle se ut. Drama, filmskapande, klassrumskompost, grupparbete, debattprogram och föräldramöte med tipsrunda och fika stod nu på terminens planering.

Vi la våra planeringar i en mapp för att smälta och begrunda. Eftersom de olika arbetsområdena ligger olika i tid, kommer de behöva planeras i olika skeenden. Stormaktstidens ansvariga har redan en del att tänka på eftersom det är det som ligger först i tid.

Förslag på tavlan

Det visade sig alltså så här långt, att även en klass som inte är van att vara delaktig i planeringen av lektioner och aktiviteter, nappar på detta och klarade av att få fram ett riktigt bra planeringsförslag. Den klassen som jag hade i många år, och där detta varit en naturligare del, kom ofta spontant med tankar kring hur vi kunde utföra lektioner, aktiviteter och prov. Vi hade en relation där de visste vad de kunde förvänta sig av mig och min undervisning. Det visade sig dock att man med tydlighet kan förmedla den känslan även med ett nytt gäng.

planering i grupper

Nu ska det bli spännande att se utfallet av dessa planeringar. De tidigare eleverna som varit deltagande under en längre period, var också mycket ansvariga vid själva utförandet av arbetet i det planerade området. Det blir spännande att se hur detta faller ut med dessa elever som är lite mer färska på området.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)