Multimodalt med Andersson och Jernebring

Vi är lärare på Knutby skola och jobbar i låg- respektive mellanstadiet. Vi arbetar en hel del med att möta alla elever på den nivå de befinner sig och med de metoder samt arbetssätt som passar dem bäst. När vi på vår skola nu samtidigt läser specialpedagogik för lärande, har vi fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt det är att testa olika metoder för att fånga alla elever. Digitala verktyg är för oss en naturlig och självklar del i undervisningen. Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella lärstilar och digital teknik.

 • Elevdelaktighet i planeringen

  Annika Andersson2023-01-31

  Dags att dra i gång en ny termin med en ny sexa. En klass som jag bara haft i en termin och inte alls har samma relationer till som jag haft med den tidigare klassen, som jag hade i 7 år(!).

  Det som jag visste skulle fungera med den tidigare klassen kunde jag bara spekulera i med dessa elever. Jag slängde mig dock ut och erbjöd dem att delta i planeringen av ett antal olika områden. De olika områdena var stormaktstiden, vädret, rymden, Europa, mat och kemi, argumenterande text och ett föräldramöte. Jag förklarade min tanke med delaktighet från dem, att jag och läroplanerna bestämmer innehållet men att eleverna är med och bestämmer hur det ska läras in och/eller hur kunskaperna ska visas upp. Vi pratade också tillsammans om de alternativa sätten som finns för inlärning och redovisning.

  Eleverna var på. De satte genast upp sig på olika områden (vädret och Europa blev utan och lämnades till undertecknad att planera själv), och så fick de 30 minuter i smågrupper för diskussioner. Eleverna var lätta att få i gång och i flera grupper sprudlade idéerna medan andra behövde lite input från mig. Efter vårt första planeringsmöte hade de en grund för hur arbetet med respektive område skulle se ut. Drama, filmskapande, klassrumskompost, grupparbete, debattprogram och föräldramöte med tipsrunda och fika stod nu på terminens planering.

  Vi la våra planeringar i en mapp för att smälta och begrunda. Eftersom de olika arbetsområdena ligger olika i tid, kommer de behöva planeras i olika skeenden. Stormaktstidens ansvariga har redan en del att tänka på eftersom det är det som ligger först i tid.

  Förslag på tavlan

  Det visade sig alltså så här långt, att även en klass som inte är van att vara delaktig i planeringen av lektioner och aktiviteter, nappar på detta och klarade av att få fram ett riktigt bra planeringsförslag. Den klassen som jag hade i många år, och där detta varit en naturligare del, kom ofta spontant med tankar kring hur vi kunde utföra lektioner, aktiviteter och prov. Vi hade en relation där de visste vad de kunde förvänta sig av mig och min undervisning. Det visade sig dock att man med tydlighet kan förmedla den känslan även med ett nytt gäng.

  planering i grupper

  Nu ska det bli spännande att se utfallet av dessa planeringar. De tidigare eleverna som varit deltagande under en längre period, var också mycket ansvariga vid själva utförandet av arbetet i det planerade området. Det blir spännande att se hur detta faller ut med dessa elever som är lite mer färska på området.

  (0)Kommentera
 • Nomp: Träna tabeller

  Erica Jernebring2023-01-29

  Nomp

  På vår skola så använder vi Nomp som en digital matematikbok. Den ersätter inte den analoga boken men blir som en komplettering i matematikundervisningen. Just nu är min klass på kapitel som tränar de fyra räknesätten, då brukar jag dagligen lägga ut ”dagens utmaning” där eleverna tränar tabellträning. Utmaningen ska gå snabbt och inte ta för mycket fokus från matematiklektionen. Utan mer ses som en mängdträning.

  Jag som lärare ser snabbt i resultatlistan vilka tabeller den enskild elev kan eller inte och kan. Därefter kan jag  snabbt göra ”grupper” i Nomp och placera in eleverna i och till nästa dag lägga ut nya utmaningar inom tabellträning som är individanpassade.  Ett mycket effektivt sätt att arbeta som inte tar lång tid men ger ändå bra överblick över vart vi ligger i kunskapsnivå inom matematik. Men framför allt tycker eleverna det är roligt och att få se elever att lyckas med just ”deras” tabell sprider inspiration i hela klassrummet.

  (0)Kommentera
 • Självutvärdering i Forms - genvägen till elevutveckling

  Annika Andersson2022-08-23
  Den här terminen fick jag för mig en ny klass, en sexa. Ett gäng elever, fulla med kunskaper och förmågor, men givetvis även problem och brister. För att du som lärare ska känna att man har någorlunda koll på varje elevs bästa metoder och förutsättningar att utvecklas, måste du jobba hårt och länge. Att skapa relationer är så klart ovärderligt, men det tar tid innan man lärt känna varje elev, och tillfällen för en till en-samtal är kanske inte så många, varför inte ta genvägen via en Formsenkät, samtidigt som du fortsätter att umgås med eleverna. 

  I enkäten ställer jag frågor till eleven om hur hen känner inför olika uppgifter, arbetssätt och sin egen förmåga. Efter att ha jobbat med dessa enkäter i tre år är jag övertygad om att i stort sett alla elever är rakt igenom ärliga och skriver exakt så som de känner och upplever skolsituationerna.  

  Utformningen kan se olika ut, men jag blandar gärna textsvar med alternativa svar. Se nedan: 

   

  Vy över en formsenkät om elevutvärdering

  Det huvudsakliga syftet jag hade när jag började med enkäterna var att lära mig mer om eleverna, men det visade sig ju att vi fick ut så mycket mer enligt mig.  

  • Eleven utvecklar sin egen självuppfattning och möjlighet till utveckling, i och med att hen måste reflektera över sitt lärande. Först när man sätter ord på sina egna förmågor blir de riktigt verkliga.  

  • Eleven tar ett större ansvar i sitt arbete efter att hen känner till sina egna styrkor och brister. 

  • Eleven har full insyn i lärarens avgöranden kring hur arbetet med mindre grupper och andra anpassningar används i klassen.  

  • Eleven kommer att känna sig respekterad, i och med att uppmärksamheten kring elevens egna tankar om sina förmågor och förutsättningar uppmärksammas på det här sättet. 

  • Elevens förståelse och acceptans för olikheter ökar, då hen får insikten om att alla gjort sina egna val i enkäten. 

   Vy över hur man kan använda elevsvaren i sin planering

   

  Enkäten har jag även gjort återkommande med elever som jag känner sedan tidigare. Frågorna/påståendena har varit olika för varje gång. Sist i enkäten skriver jag ofta en öppen fråga typ, “Är det något mer som du vill att jag ska veta?” Där brukar jag få många viktiga och avgörande svar. Ofta är det saker som jag senare tar upp med eleven och diskutera vidare om. Saker som jag annars inte skulle haft en aning om. Det tar 30 minuter att göra enkäten och max 10 minuter för eleven att genomföra den, och den ger så mycket. 

   

  Som lärare får du koll på elevernas förmågor och kan dela upp dem i lämpliga arbetspar och grupper. Du får en uppfattning om vilka klassrumsanpassningar du behöver göra. Vilka elever behöver lurar, datorer, enskildhet, sitta långt fram, rörelsepaus m.m. Du kan även använda dokumentationen när du utvärderar arbetet i din klass för elevhälsan eller för dina kollegor.  

   

  Lycka till!/Annika(Lärarankan)

   

  Elever som fyller i enkäten.

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 52 Visa fler