Trampett & Ipad

Erik Ytterberg & David Hällman13 november 2020

Kosack, Duffy, Gruppering och 360 grader, är några av hoppen som eleverna fått träna på när vi har haft våra trampetter framme. För de yngre eleverna har det handlat om att hoppa från en plint, ner på en “felvänd” trampett, göra sitt hopp och avsluta med en snygg landning stående på fötterna. När vi använder våra trampetter så använder vi också en ipad med appen “Video delay”

Appen använder ipadens kamera och “filmar” det som händer, med en viss tids fördröjning.

Exempelvis kan man ställa in att fördröjningen ska vara 5 sekunder, vilket betyder att en elev kan göra sitt trampetthopp, gå fram till ipaden och själv se sitt hopp på skärmen. Det som “filmas” är ingenting som sparas, utan visas bara som en livestream.

Många elever har en bild i huvudet av hur deras hopp ser ut, nu har de chansen att se om deras bild i huvudet stämmer med verkligheten. Om inte får de en bra bild av vad de kan förbättra med sina hopp.

Vi upplever att eleverna blir mer medvetna om hur de kan förbättra sina hopp och utveckla sin kroppsuppfattning.

 

Ända in i kaklet!

David och Erik

(0)Kommentera

Kommentarer(0)