Instruktionsfilmer i idrotten: arbetsbesparande för dig & tydligt för eleverna. Win-win!

Erik Ytterberg & David hällman23 april 2021

För cirka 3 år sedan gick en stor del av personalen på Björklinge & Skuttunge skola ett digitaliseringslyft, mer specifikt Digitalt berättande. Tillsammans läste vi texter inför träffarna och sedan fick vi olika uppgifter. Det handlade om allt från att låta eleverna skapa digitalt inom olika ämnen, publika arbetssätt och att använda film i lärandesyfte.  
För att utvecklas inom yrket behöver vi ibland kliva ur vår comfort zone och detta var ett tydligt exempel på en sådan situation. Vi bestämde oss för att prova att göra instruktionsfilmer för olika moment inom idrottsundervisningen. Vi kan väl vara ärliga och säga att det inte varit helt lätt och problemfritt men samtidigt väldigt roligt. En del bloopers blir det! 
Den första filmen jag skapade finns inte kvar idag, den raderades direkt efter redovisningen.  Det var en pratande bild som var tänkt att förklara vad vi menar när vi tjatar om att eleverna ska passa kartan. ”Att passa kartan” är ett begrepp som inte alla förstår. Ska kartan vaktas? Ska den skickas vidare till någon annan? Ska jag vara rädd om kartan? I denna instruktionsfilm pratade jag utifrån bilden nedan (som för övrigt kommer från Kungälvs Orienterinsklubb) och försökte förklara hur kartan skulle hållas för att stämma överens med verkligheten. Jag hör än min röst prata extremt långsamt och artikulerande om stenen som är på höger sida av vägen i verkligheten och den svarta pricken (stenen) är på höger sida om vägen (heldragna svarta strecket) på kartan. Skämskudde.  

karta.png

 

I årskurs 4-5 brukar vi arbeta med ringar, räck, hopp, några mattövningar och akrobatik under redskapsperioden. Eleverna får då en genomgång av säkerhetstänk och vilka övningar som de ska träna på under respektive lektion. Under genomgången demonstrerar jag som lärare övningen och förklarar vad de behöver tänka på i helklass. Sedan delas klassen upp i två grupper där en grupp får jobba med något självgående och de andra får träna på övningarna utifrån en lista på whiteboardtavlan. Här kommer vi återigen till de svåra begreppen i ämnet. Vad är en flåkatt? Hur ser ett stuphäng ut? Vad är jämnvägande? Mycket tid går åt till att visa igen, förklara igen och eleverna får mest vänta på sin tur tills det helt plötsligt är dags att byta aktivitet.  
Istället för en förklarande instruktionsfilm var det dags att prova en demonstrerande film. Först ut var räckövningarna. Alla övningar filmades, klipptes till lämplig längd, namngavs och lades in på ipads. För att spela in filmerna använde vi våra ipads och ipadställ som vi har på skolan, samma som används för Video-delay. Stället placerades på lagom avstånd och med rätt vinkel och sedan var det bara att beta av listan. För att sedan redigera filmerna valde vi att använda oss av dator. Vi har inte krånglat med någon avancerad app eller program eller har helt enkelt lagt över filmerna på datorn och valt alternativet öppna med… och sedan Foton. I foto-appen på datorn finns sedan ett alternativ som heter Redigera och skapa. För enkelhetens skull valde vi att använda oss själva som exempel. På så sätt slipper vi fråga om tillstånd och undviker eventuella svårigheter med GDPR.  

kullerbytta.png


Helt plötsligt hade eleverna möjlighet att själva gå och titta på varje övning, pausa och backa bandet. Vilken skillnad i aktivitetsnivå det blev! Eleverna var med på genomgången och betade sedan av listan på whiteboarden med hjälp av ipaden. Eftersom att eleverna blev mer självgående kunde jag ta ett kliv tillbaka och ägna tid åt annat än att visa övningarna om och om igen. Det blev bl.a. tid över för att hjälpa elever som kämpade med olika övningar och förse de med tips eller hjälpmedel. Den största fördelen var dock att jag kunde ägna mer tid till att se alla elever utföra olika övningar för att kunna använda detta som underlag för bedömning. Med hjälp av en klasslista kunde jag bocka av vilka övningar eleverna klarar i de olika redskapen. Hur många av eleverna klarar de grundläggande övningarna och vilka elever hinner prova på, träna och klara av de utmanande ”stjärnuppgifterna” (de svåraste jag har att erbjuda).  
I dagsläget har vi redskapsfilmer för ringar (13 uppgifter), räck (11 uppgifter) och hopp över plint med satsbräda (11st). Varje film är ca 30 sek lång och visar övningen först en gång i verkligt tempo följt av en gång i slowmotion. Eleverna har även möjlighet att pausa filmen och scrubba bakåt för att t.ex. kontrollera händernas placering på plintlock eller greppet på räcket. Det tar givetvis tid att filma, redigera och skapa filmerna men det finns en stor vinning i det. Genom att skapa filmer som vi känner oss nöjda och passar vårt arbetssätt kan vi använda de om och om igen.  

Och så en blooper såklart

Med hjälp av funktionen “Guidad åtkomst” kan vi som lärare låsa ipaden att bara använda den app som vi valt att ha aktiv. Mer tips om det och andra appar kommer senare. 
 
Ända in i kaklet!! 
Erik och David 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)