Unikum och Teams

Nu finns möjligheten att integrera Unikum med Teams så att det dagliga arbetet med de båda systemen ska fungera smidigare.

Det innebär att:

  • De planeringar lärare skapar i Unikum syns och kan arbetas med i Teams
  • De uppgifter lärare skapar i Unikum syns och kan arbetas med i Teams
  • Det formativa och summativa arbetet och dokumentationen hänger bättre ihop

Så här kan de två olika systemen ses som:

Unikum = myndighetsutövande (bedömning, dokumentation, summativ och formativ bedömning)
Teams = klassrummet (formativ bedömning)

Instruktionsfilmer

Kom igång med Unikum planeringar och uppgifter i Teams (2 minuter)

Arbeta med Unikum i Teams (3 minuter)

Support

Mejla till it.support@uppsala.se ange Unikum och Teams i ämnesraden.

Uppdaterad: