Teams i Uppsala

Med hjälp av Teams har utbildningsförvaltningen i Uppsala fått ny energi i arbetet med digitalisering. Nu kan information delas snabbt och enkelt och ger möjlighet till nya samarbeten mellan pedagoger och rektorer.

– När det gäller grundskolans digitalisering är utmaningen för Uppsala kommun att skapa intresse för och nyfikenhet kring digitaliseringens möjligheter. Det gör vi bland annat med hjälp av två digitala handledare som arbetar med ett projekt kopplat till nio skolor. De ska via ledningsgruppen vara en resurs för pedagogerna i deras arbete. De digitala handledarna stödjer olika processer med målet att skolorna över tid ska driva dem själva, säger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare för grundskolan i Uppsala kommun.

Läs artikeln i sin helhet här

Uppdaterad: