Projektrapporter 2020-2021

Här publiceras inom kort projektrapporterna för utvecklingsprojekten som gjordes under läsåret 2020–2021.

Förskolan

Utveckling av digitala arbetssätt för stärkt föräldrasamverkan 

– Väpnarens förskola

Grundskolan

Utveckling av SYV-verksamhet inom grundsärskolan

– Grundsärskolan

Gymnasiet

Ökad förståelse i Ma2B

– Celsiusskolan och Rosendalsgymnasiet

Elevers argumentationsförmåga på yrkesprogram

– Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Motivations- och identitetsskapande arbete i moderna språk

– Rosendalsgymnasiet

Uppdaterad: