Pågående projekt 2020–2021

Pågående utvecklingsprojekt för de olika skolformerna under läsåret 2020–2021.

Utvecklingsprojekt i förskolan

Väpnarens förskola

Utveckling av digitala arbetssätt för stärkt föräldrasamverkan 

 

Utvecklingsprojekt i grundskolan

Grundsärskolan

Utveckling av SYV-verksamhet inom grundsärskolan

 

Utvecklingsprojekt på gymnasiet

Celsiusskolan och Rosendalsgymnasiet

Ökad förståelse i Ma2B

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Elevers argumentationsförmåga på yrkesprogram

Rosendalsgymnasiet

Motivations- och identitetsskapande arbete i moderna språk.

Uppdaterad: