Arkiv för äldre projektrapporter

Här finns samtliga rapporter för utvecklingsprojekten som gjorts under tidigare år.

Förskolan

Blooms reviderade Taxonomi för synliggörande av lärprocesser

Petra Broberg och Elisabeth Heimer –Bergabitens och Tullmästarens förskola

Grundskolan

Framgångsfaktorer inom specialpedagogik (PDF, 878 KB)

Trudel Berggren och Sara Engkvist – Johannesbäcksskolan och Bälinge skola

Inkluderande lärmiljöer (PDF, 456 KB)

Cecilia Morley och Helena Ramund Norén – Växthusets skola

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen

Sara Engkvist och Trudel Berggren – Tiundaskolan och Johannesbäcksskolan

Gymnasiet

Formativ bedömning i Engelska (PDF, 2 MB)

Cecilia Lantz och Maria Lindaräng – Celsiusskolan 

Musik och rörelse (PDF, 796 KB)

Eva Dahne och Gerd Stenlid – Gymnasiesärskolan

Design av laborationer i naturvetenskap (PDF, 2 MB)

Margareta Andrén och Anna Levin – Lundellska skolan

Lärarpar och Cooperative learning (PDF, 485 KB)

Moa Johansson och Marit Nyström – Uppsala estetiska gymnasium

Strategier för läsning av sakprosatexter

Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar – Celsiusskolan

En studie av gymnasieelevers reception av fiktivt berättande i novell och kortfilm

Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund – Katedralskolan

Kamratrespons på ett andraspråk

Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström – Rosendalsgymnasiet

Extra anpassningar i yrkesämnen

Ida Lektonius och Emil Holmberg – Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 
Läs tidningen Professionsutveckling i Uppsala

Framsida tidning

Uppdaterad: