ULF

Ulf-avtalet (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell satsning för praktiknära forskning inom skolan.

Regeringen uppdrog redan under 2017 åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Denna femåriga försöksverksamhet har nu förlängts till 2024 med ambitionen att därefter bli permanent.

Varför heter det ULF och ULF-avtal?

ULF är en förkortning av Utveckling, Lärande, Forskning. ULF-avtal är ett begrepp som ska föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF. ALF-avtalet ger exempelvis läkare möjligheter att kombinera sitt kliniska arbete med forskning, och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs. På motsvarande sätt skall praktikrelevant forskning underlättas inom skolans område genom en starkare vetenskaplig förankring och samverkan mellan skolans professioner och forskare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: ULF