Sökes: deltagare till Instruktörsutbildning IBIS

I mitten av september 2020 startar en uppdragsutbildning för IBIS-instruktörer. Kursen ges vid EDU Uppdrag och är på 7,5 högskolepoäng.Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser.Utbildningen är avsedd för personer som ska kunna ansvara för implementering av IBIS-programmet framöver. Kursen kan ingå i en så kallad praktikmaster.

IBIS-instruktörerna Helene Folkunger, Karin Sandberg och Lisbeth Beckmann

 

Kursen består av fem heldagar med reläsningar, seminarier och workshops samt handledning i ett utvecklingsarbete på någon IBIS-skola (ej den egna skolan), plus träffar med andra IBIS-instruktörer i Uppsala. 

Start september 2020, slut i feb/mars 2021. Utbildningen beräknas ta 10% av en heltidstjänst i anspråk.Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna: 

  • planera, genomföra, utvärdera och utveckla en utbildningsinsats för skolpersonal 

  • bedriva utbildning och handledning av skolpersonal i enlighet med aktuell forskning och i förhållande till IBIS-programmet 

  • redogöra för grunderna i evidensbaserad prevention  

  • genomföra beteendeanalyser på individ- och gruppnivå samt kritiskt reflektera över analysernas användning samt för- och nackdelar

Du som är intresserad talar med din rektor om möjligheter att få in detta i ditt schema, och anmäler ditt intresse via följande länk senast 6/5. För personal som inte arbetar i Uppsala kommun hänvisas till Martin Karlberg, Uppsala universitet. Efter ansökningstiden kan ev fördjupande frågor och/eller intervju på distans behövas, för att skapa beslutsunderlag till grundskolans ledningsgrupp. 

Frågor och funderingar till nuvarande IBIS-instruktörer 

Intresseanmälan (ovanstående text på brevpapper) att ladda ner hittar du här (PDF, 74 KB)

Uppdaterad: