Edtest

Projektet ska utveckla en så kallad ”testbädd”, där lärare och elever jobbar tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.

Uppsala kommun genom Uppsala grundskolor är en de i det nationella projektet "Swedish Edtest" som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande genom testbäddar. I projektet ingår huvudmän, utbildnignsanordnare entreprenörer, skolor, forskare, lärare och studenter. 

Lotta Edtest

Läs mer på edtest.se - eller här en artikel där en av Uppsalalärarna berättar om hur mycket han och hans elever lärt sig redan via projektet. 

Under Innovationsveckan 2020 beskrev lokal projektledare Magnus Blixt projektet inkl svar på frågan "What's in it for me?" utifrån lärarens perspektiv, projektets forskare Anna Åkerfeldt berättade om det utvecklade metodstödet och Johanna Karlén från Swedish EdTechIndustri berättade om varför bolag bör engagera sig.

En "testbädd" är en test- och demonstrationsmiljö inom nya produkter och resurser vilket blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa it-utvecklingen.

Testbädden för edtech är helt nytt i sitt slag. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Projektet kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter.

Projektet startar i november 2019 och pågår under två år. Budgeten är 14 miljoner kronor varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner kronor.

vinnova-logotyp-gif.gif

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan från förskola till högskola.

 • Nacka kommun
 • Uppsala kommun
 • Lidingö kommun
 • Academedia
 • Nackademin
 • Företagsekonomiska institutet (FEI)
 • Falkenbergs kommun
 • Halmstad kommun
 • Högskolan i Halmstad
 • ABB gymnasiet i Västerås
 • Lilla Nackas skolor och förskolor
 • NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden
 • Region Halland

Branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen

 

Projektbeskrivning edtech testbädd

Vinnova edtech testbädd - slutrapport från förstudie juni 2019 

 

Hanna Elving
PROJEKTLEDARE
tel: 070-431 78 03


Magnus Blixt
Projektledare Uppsala kommun
tel: 018-727 20 40

Uppdaterad: