Edtest

Projektet ska utveckla en så kallad ”testbädd”, där lärare och elever jobbar tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.

Uppsala kommun genom Uppsala grundskolor är en de i det nationella projektet "Swedish Edtest" som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande genom testbäddar. I projektet ingår huvudmän, utbildnignsanordnare entreprenörer, skolor, forskare, lärare och studenter. 

Lotta Edtest

Läs mer på edtest.se

En "testbädd" är en test- och demonstrationsmiljö inom nya produkter och resurser vilket blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa it-utvecklingen.

Testbädden för edtech är helt nytt i sitt slag. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Projektet kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter.

Projektet startar i november 2019 och pågår under två år. Budgeten är 14 miljoner kronor varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner kronor.

vinnova-logotyp-gif.gif

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan från förskola till högskola.

Nacka kommun
Uppsala kommun
Lidingö kommun
Academedia
Nackademin
Företagsekonomiska institutet (FEI)
Falkenbergs kommun
Halmstad kommun
Högskolan i Halmstad
ABB gymnasiet i Västerås
Lilla Nackas skolor och förskolor
NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden
Region Halland
Branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen

Projektbeskrivning edtech testbädd

Vinnova edtech testbädd - slutrapport från förstudie juni 2019

 

Hanna Elving
PROJEKTLEDARE
tel: 070-431 78 03

Magnus Blixt
Projektledare Uppsala kommun
tel: 018-727 20 40

Uppdaterad: