Edtest

Projektet utvecklare en så kallad ”testbädd”, där lärare och elever jobbar tillsammans med Edtech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel. Lärare ökar sin digitala kompetens i att välja och värdera digitala lärresurser på vetenskaplig grund samtidigt som Edtech får värdefull input.

Alla verksamma inom UBF Uppsala är varmt välkomna att delta och därigenom öka sin kompetens och sitt nätverk.

100% av de lärare som testar med EdTest upplever att de ökar sin digitala kompetens. Här kan du läsa mer om vad ett test innebär för dig som lärare och varför andra lärare redan valt att vara med, bland annat  en artikel där en av Uppsalalärarna berättar om hur mycket han och hans elever lärt sig redan via projektet. 

Den 9 mars kl 15.00 - 16.00 har du även chansen att delta i ett förutsättningslöst webinarium för att förbereda dig för ett test. Anmäl dig här!

Edtest testguide

Vår testguide består av tre steg och ger dig som lärare och bolag stöd från teststart till utvärdering. Vår testmetod vilar på vetenskaplig grund och utvecklas med fil dr i didaktik Anna Åkerfeldt. 

Du hittar mer information på edtest.se - eller via lokal projektledare i Uppsala, verksamhetsutvecklare Magnus Blixt

Under Innovationsveckan 2020 beskrev lokal projektledare Magnus Blixt projektet inkl svar på frågan "What's in it for me?" utifrån lärarens perspektiv, projektets forskare Anna Åkerfeldt berättade om det utvecklade metodstödet och Johanna Karlén från Swedish EdTechIndustri berättade om varför bolag bör engagera sig.

En "testbädd" är en test- och demonstrationsmiljö inom nya produkter och resurser vilket blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa it-utvecklingen.

Testbädden för edtech är helt nytt i sitt slag. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Projektet kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter.

Projektet startar i november 2019 och pågår under minst två år. Budgeten är 14 miljoner kronor varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner kronor.

vinnova-logotyp-gif.gif

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan från förskola till högskola.

 • Nacka kommun
 • Uppsala kommun
 • Lidingö kommun
 • Academedia
 • Nackademin
 • Företagsekonomiska institutet (FEI)
 • Falkenbergs kommun
 • Halmstad kommun
 • Högskolan i Halmstad
 • ABB gymnasiet i Västerås
 • Lilla Nackas skolor och förskolor
 • NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden
 • Region Halland

Branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen

 

Projektbeskrivning edtech testbädd

Vinnova edtech testbädd - slutrapport från förstudie juni 2019 

 

Hanna Elving
PROJEKTLEDARE
tel: 070-431 78 03


Magnus Blixt
Projektledare Uppsala kommun
tel: 018-727 20 40

Lotta Edtest

Uppdaterad: