Forskning och utveckling

Uppsalas skolor har ett flertal forsknings- och utvecklingssamarbeten med Uppsala universitet och andra lärosäten. I relation till vår förankring i vetenskaplig grund utvecklar vi strukturer för beprövad erfarenhet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Forskning och utveckling