Vad vill en språkvetare veta?

Birgitta Hellqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

­ Jag orkar inte!

... skulle kunna betyda:

  • ­ Nu får du svara på hans mejl.
  • ­ Kan vi inte gå ut och äta i stället?
  • ­ Vi tar en taxi!

... eller kanske något helt annat.

Hur kan en och samma mening kan ha så olika betydelser? Detta triggar språkvetarens nyfikenhet men också ...

  • varför (nästan) inget barn misslyckas med att lära sig sitt språk,
  • vad som kännetecknar interaktionen mellan lärare och elev i ett klassrum,
  • hur språk är organiserat och utvecklas,
  • varför det finns många och olika språk i världen,
  • och mycket annat.

I min presentation kommer jag att ge exempel på vad det innebär att forska om språk. Jag berättar också varför jag själv ägnade fyra år åt en fransk verbform, hur jag valde material och hur forskningsresultaten såg ut efter min studie.

Uppdaterad: