Svensklärare introducerar litteraturhistoria

Jonas Johansson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Presentationen kommer att utgå från en studie som syftar till att synliggöra hur svensklärare på gymnasiet introducerar litteraturhistoria. Genom sin strävan att få elever nyfikna och intresserade av ämnet bidrar svensklärarna i studien till kunskap om olika sätt att introducera och se på litteraturhistoria. Detta är intressant inte minst med tanke på den relativt entydiga bild som annars finns i såväl läroböcker som ämnet starka traditioner.

 

Uppdaterad: