Specialpedagogisk kompetensutveckling – kollegialt arbete på Lundellska skolan

Linda Klang och Åsa Höckert Edlund, Lundellska skolan

Hur stärker vi den specialpedagogiska kompetensen hos alla lärare? Hur utvecklar vi undervisningen för att möta elevernas olika behov och förutsättningar?

Under läsåret 2018–19 har förhållningssätt varit ett av Lundellska skolans fokusområden. Skolan har som ett led i detta avsatt tid för kollegialt arbete, där aktuell forskning diskuterats i relation till den egna verksamheten med dess utmaningar och möjligheter. Specialpedagogiska förhållningssätt och metoder har diskuterats, prövats och utvärderas. Syftet med projektet har varit att stärka den specialpedagogiska kompetensen hos alla lärare för att bättre kunna möta elevers varierade behov.

Uppdaterad: