Skolstraff och skoldisciplin

Läroverkens bestraffningspraktik under 1900-talet utifrån ”relegering” som bestraffningsmetod.

Germund Larsson, Örebro universitet

I dagens samhällsdebatt förekommer ibland krav på en skärpning av disciplinen i skolan och ibland även förslag om att återinföra olika strafformer. I miniföreläsningen belyses hur straffsystemet såg ut inom läroverken under 1900-talet med utgångspunkten i strafformen förvisning (relegering). Genom att lägga ett historiskt perspektiv på skolans disciplinering och bestraffningspraktik är det möjligt att närma sig frågan om det är önskvärt eller ens möjligt att möta dessa krav.

Uppdaterad: