Alla examinerande uppgifter i klassrummet – vinster, förluster och exempel

Fredrik Almlöf och Philip Gustafsson, Katedralskolan

Hösten 2018 bestämde skolledningen på Katedralskolan att alla examinerande uppgifter skulle utföras under lektionstid. Detta för med sig möjligheter och svårigheter för både lärare och elever. Vi kommer att prata om bakgrunden till beslutet, lärares och elevers upplevelser, samt ge exempel på hur vi jobbat med metoden under läsåret 2018/19.

Uppdaterad: