Överraskande bra samtidigt som det var väldigt kul!

– Elevers arbete med frågor i det naturvetenskapliga klassrummet

Malin Hjertson, Fyrisskolan
Lena Schmitterlöw, Fyrisskolan
Malena Lidar, EDU

Vi har genomfört en studie i årskurs två på Naturvetenskapliga programmet. Syftet har varit att testa och utveckla olika undervisningsmodeller. Modellerna har använts för att öka elevernas handlingskompetens i frågor som berör etik och hållbar utveckling, men skulle kunna användas i de flesta ämnen och inom olika områden. Vi kommer här att presentera ett konkret exempel på hur en modell, som utgår från att eleverna ställer egna frågor enligt en mall och sedan besvarar dessa frågor, har använts i kursen Biologi1 inom området antibiotikaresistens.

Uppdaterad: