Kooperativt lärande och samundervisning som metod för ökad måluppfyllelse

Marit Nyström och Moa Johansson, Uppsala estetiska gymnasium

Kan ett medvetet arbete med inkluderande undervisningsmetoder öka
måluppfyllelsen i den heterogena gymnasieklassen? Kring denna
frågeställning byggs Moa Johanssons och Marit Nyströms FoUprojekt.
Moa och Marit arbetar båda som svensklärare på Uppsala
estetiska gymnasium och presenterar här grundtankarna för det FoUprojekt
de under nästkommande läsår kommer att genomföra.

Uppdaterad: