Kollegial utveckling av kemiundervisning

Undersökning av dricksvattens hårdhet i en samhällskontext

Robin Löfgren, Helena Vallin och Erik Östlund, Katedralskolan

Ammie Berglund på Katedralskolan ingår i projektet men deltar ej vid presentationen.

Kemiämnet på gymnasiet har av tradition och med styrning från nationella bedömningsstöd en tyngdpunkt på undervisning om begrepp, modeller och teorier samt problemlösning utifrån dessa ämneskunskaper. Men i styrdokumenten för ämnet framgår att även kemins betydelse för individ och samhälle ska ingå i kurserna. Kemilärarna på Katedralskolan har identifierat ett behov av att utveckla sin undervisning så att den även inkluderar och/eller integrerar ett samhällsperspektiv. Utvecklingsgruppen i kemi har studerat elevers respons på undervisningen kring en laboration där eleverna bestämmer hårdhet (mängd kalcium och magnesium) i dricksvatten. Lärargruppen har analyserat elevernas frågor kring dricksvatten och intresse för vattenanalysprojektet både före och efter undervisningen. Utifrån resultaten och det identifierade behovet att få med ett samhällsperspektiv har gruppen utvecklat undervisningens design inför nästa läsår. Här presenteras några exempel på vilka konsekvenser elevernas respons under ett år hade för utformningen av undervisningen nästkommande år. Preliminära resultat för elevernas respons på den modifierade undervisningen presenteras och jämförs med föregående år.

Uppdaterad: