Forskningscirkel i religion med ämnesdidaktiskt fokus 2019–20

Malin Löfstedt, Teologen Uppsala universitet och Per Eklund, Katedralskolan

Religionslärare inbjuds till ett inledande samtal kring former och innehåll inför starten av forskningscirkel läsåret 2019–20. Forskningscirkeln organiseras i samverkan mellan teologiska institutionen och den övergripande ämnesgruppen i religion.

Miniseminariet fortsätter under passet 13.40-14.10.

Uppdaterad: