Extra anpassningar i karaktärsämnen

Emil Holmberg, Ida Lektonius och Maria Larspers, Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Användandet av extra anpassningar i undervisningen är en viktig del i skolans arbete med elever i behov av stöd. Extra anpassningar behövs inte bara i teoretiska ämnen, utan även i yrkesämnen i gymnasieskolan. Elever i behov av extra anpassningar behöver dessutom utveckla strategier för att kunna arbeta självständigt i ett kommande yrkesliv.

Elever med olika diagnoser har ofta problem med att komma igång med sitt arbete, förstå, komma ihåg och följa instruktioner, organisera sitt arbete samt behålla fokus på det de håller på med. För att undersöka behovet av extra anpassningar på Restaurang- och livsmedelsprogrammet gjordes observationer av fem lektionstillfällen och fyra intervjuer med samtliga närvarande elever i en klass i årskurs två i kurserna Matlagning 1 och 2 samt intervjuer med tre gymnasielärare och en komvuxlärare.

Resultatet visar att vissa elever uppvisar behov av tydliga instruktioner, hjälp att komma igång samt hjälp att komma vidare i arbetet. För att möta dessa behov provades sk Mise en place-listor, dvs strukturerade listor där recept brutits ner i små moment, som ofta används i restaurangbranschen. Tanken var att dessa listor skulle ge ökad struktur och tydlighet i arbetet i köket. Genom att få lära sig att skriva egna listor skulle eleverna få en strategi för att bli mer självständiga i ett framtida yrkesliv.

Studien ger inget entydigt resultat när det gäller frågan om Mise en place-listor hjälper elever i behov av extra anpassningar. Såväl elever som lärare uttrycker att listorna är till nytta i arbetet i restaurangköket, men fler studier behövs för att säkerställa att så verkligen är fallet.

Uppdaterad: