Ämnesdidaktiska utmaningar i en digital era

Thomas Nygren, Institutionen för pedagogik, didaktik & utbildningsstudier

I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs att elever har goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. I föreläsningen ges konkreta exempel på hur ämneskunskaper är avgörande för elevers kritiska tänkande och digitala färdigheter, utifrån den senaste forskningen på området. Som lärare ska du kunna avgöra när och hur det digitala kan användas för att på bästa sätt stödja lärandet, men också när det hindrar. Vad detta kan innebära i praktiken presenteras i denna miniföreläsning.

Uppdaterad: