Åsa Hirsh, Fil. Dr, lektor i pedagogik vid Jönköpings universitet

Min föreläsning handlar om undervisningens och lärarens överlägsna betydelse för elevers lärande och välmående i skolan. Jag diskuterar likvärdighet utifrån begreppen avsedd-genomförd-bedömd läroplan, och argumenterar för att likvärdighetsfrågan måste innefatta en diskussion om vilken kunskap eleverna får tillgång till. Vidare kommer jag utifrån ett par olika pågående forskningsprojekt diskutera 'jakten' på evidens och universallösningar för undervisning och bedömning, samt utifrån ett elevperspektiv belysa vad som är centralt för kunskapsutvecklande och inkluderande undervisning.

Uppdaterad: