Utvecklingskonferens 2019

Årets utvecklingskonferens utgår från ett klassrumsnära perspektiv på skolutveckling. Vi inleder dagen med två gemensamma föreläsningar och efter lunch kan du välja mellan ett trettiotal seminarier. Varje seminarium körs två gånger för att du ska ha chans att delta på de programpunkter som är intressanta för dig.

Utvecklingskonferensen ger dig en fantastisk möjlighet att ta del av våra skolors utvecklingsarbeten. Du får även en översikt av den forskning som bedrivs på Blåsenhus.

Datum: 17 juni
Tid: 8.30–16.00
Plats: Celsiusskolan, Björkgatan 8

Program:
8.30–12.00 Föreläsningar i aulan av Åsa Hirsh och Jonas Almqvist

12.00–13.00 Lunchbuffé

13.00–16.00 Valbara seminarier, varje seminarie hålls två gånger

Anmäl dig här, senast 31 maj