Rektorsperspektivet: Det kom ett samtal..

Sara Lundberg3 december 2019

Förra veckan blev jag uppringd av en rektor från Norrköping, Agneta. Hon Var på väg att kliva på IBIS som en av de första skolorna i sin kommun. Hon var nu intresserad av att få höra hur arbetet gått här hos oss i Uppsala. Det hon främst ville veta var hur vi arbetat med organisation och implementering men även om vi sett några tydliga förbättringar ännu.

Hon hade fått information och en del svar från IBIS-instruktör men ville även kolla med en annan rektor. Vi pratade en stund och hon ställde frågor om hur vi organiserat och planerat själva implementeringen och genomförandet av IBIS. Vi pratade lite om hur viktigt det är att veta på ett ungefär vad vi ger oss in i men att vi ibland även måste våga prova på något nytt att utmana personalen med. Att det då och då behövs något nytt att samlas runt för en gemensam utveckling på skolan.

Jag berättade om att vi ses en gång per vecka med IBIS-teamet och att vi märkt att det verkligen behövs. En timme är det vi på Ångelstaskolan tycker är minimum (vi ses ibland bara 40 minuter och det är för kort). Jag berättade om hur vi använder våra APT till att arbeta med utbildning av personalen, kartläggningar, diskussioner om regler och positiva uppmaningar i våra IBIS-grupper. Jag talade om för henne att det är främst här som vi i nuläget känner av förbättringar som följd av IBIS. I diskussionerna i personalgruppen och i arbetat med att stärka relationerna till eleverna.

Jag berättade även om att många i personalen vittnar om att vi är på rätt väg vad gäller det relationsstärkande arbetssättet. IBIS ger en ökad samsyn på vilka gemensamma förväntningar vi ska ha på varandra när det kommer till vilket beteende och vilket klimat vi vill ha på Ångelstaskolan. Jag berättade om problemlösningsmodellen och att den används vid nästan varje arbetslagsmöte och jag berättade om relationscirkeln som vi arbetar med för att kartlägga och följa upp vilka relationer vi har till eleverna.

För att få ett fungerande årshjul och därmed ökad systematik i IBIS-arbetet samt möjlighet att ha koll på processen behövs tid i form av planeringsdagar, kanske helst en per termin men åtminstone en per läsår.

Jag talade om att vi ligger i startgroparna för att börja med den mer elevaktiva fasen där rollspelen blir ett viktigt inslag. Att eleverna ska få träna på sociala färdigheter på de olika arenor där skolförväntningarna sedan ska efterlevas (kul att läsa Idas blogg om hur de kommit igång med det arbetet på hennes skola).

Det var väl ungefär det jag sa till Agneta, rektorn i Norrköping och det som slog mig efter samtalet var: Vad mycket vi ändå gör och vad bra vi har lyckats implementera och organisera för IBIS hittills. Ibland glömmer vi bort att jämföra med utgångsläget när vi bedömer var vi är idag. Då kan det lätt kännas som att vi borde ha kommit längre i vårt arbete.

Samtalet med Agneta gav mig bra perspektiv där mina svar på de frågor, hon som oinvigd i IBIS ställde, gav en bra sammanfattning över vårt nuläge och även tydliggjorde vår önskade process framåt.

Nu hoppas jag att även Agneta, rektorn från Norrköping fick några frågetecken uträtade och att samtalet var till någon hjälp för dem när de ska besluta om IBIS. Sånt vet man ju aldrig riktigt säkert…

(0)Kommentera

Kommentarer(0)