Lärarperspektivet del 3 - Filmpremiär!

Ida Brantefors13 november 2019

Vi har haft filmpremiär på UES!

Äntligen föll de sista bitarna på plats och vi kunde ha premiär med vår första IBIS-film för några veckor sedan. Spännande att vara igång "på riktigt" och verkligen involvera eleverna i IBIS.

Jag tar det från början. Under hösten har IBIS arbetet gått långsamt fram pga en hel del inställda IBIS-möten då det varit svårt att finna tid när verksamheten behövt oss alla på olika håll.
I våras arbetade vi i IBIS-teamet med nya trivselregler utifrån ett IBIS perspektiv. I september var tanken att vi skulle presentera de nya trivselreglerna för eleverna. Där missbedömde vi vår tid och finplaneringen med genomförandet.

Ett moment som vi i IBIS-teamet tyckt varit viktigt och som tagit mycket tid för oss är att vi vill introducera varje regel för alla skolans elever samtidigt. Vi såg en möjlighet att skapa ytterligare gemenskap och en vinst med att alla elever får samma information samtidigt. Vi har en förhoppning om att detta ökar förväntningarna på eleverna och ger dem samtidigt en ökad trygghet.

Vi har ingen stor aula där vi kan samla alla skolans elever och vi vill inte rucka för mycket på individuella anpassningar som vi gör för flera elever på skolan.
Lösningen blev en film som vi skickar ut till hela skolans personal på måndag morgon som i sin tur presenterar den nya regeln i sin klass tillsammans med klassassistent.
I IBIS-teamet har vi varit helt överens om att vi når alla elever på ett bra sätt via en film. Vi har trots detta behövt klura mycket på hur vi ska angripa regeln i filmen. Vi har varit rädda för att det blir för tidskrävande för oss och behövt flera diskussioner om hur vi genomför detta praktiskt i teamet. Vi har strävat efter att få det "lagom roligt", tydligt och en koppling till vardagslivet för våra elever.

Filmpremiär!
Första filmen som vi visade för skolans alla elever introducerar hela regelmatrisen och bjöd in till diskussion om varför vi behöver regler på vår skola.
Efter filmen tog respektive lärare vid och visade vår nya regelmatris och skapade diskussion utifrån filmen. Måndagen veckan därpå visades filmen som handlar om vår första regel "Kom i tid". 

Filmen "Kom i tid": 

 

Kommentarer från eleverna i åk 1:

 • "Har det hänt på riktigt?"
 • "Det är vår rektor! Han är typ känd nu!"
 • "IBIS lektionerna är bra! Det blir så lugnt i klassrummet"
 • "Jag längtar till på måndag, då är det IBIS igen!"

En klassisk lektion består ofta av genomgång, arbetsuppgift och sammanfattning/utvärdering.
När jag däremot pratar om regler eller sociala beteenden har jag tidigare mest informerat om vad som gäller och haft en diskussion och sedan förväntat mig att eleverna följer detta. Ex "kom i tid".
För många elever innebär det att vara i skolan kl 8.15 som det står på schemat. Jag som lärare förväntar mig några fler moment som inte är lika självklara för alla elever. Exempelvis att eleven ska vara inne i klassrummet, ha med sig rätt utrustning, sitta lugnt och stilla på sin plats, avslutat samtalet med kompisen och vara redo för att ta sig an dagens första genomgång.
Det är just dessa förväntningar som vi vill komma åt och synliggöra när vi arbetar med våra trivselregler varje vecka. För att göra det tydligt använder vi oss av korta rollspel för eleverna och med eleverna. Vi visar både hur vi vill att eleverna ska gör och hur vi inte vill att de ska göra. Efter rollspelen diskuterar vi innebörden av regeln och vad vi alla kan förvänta oss av varandra. Därefter får eleverna träna praktisk på regeln under resten av veckan.

Just det här med rollspel har varit något som vi i IBIS-teamet inte velat släppa taget om då vi vill nå tydligheten som blir av ett rollspel istället för att informera om våra förväntningar.
Dock har vi haft ett motstånd kring detta då ingen av oss i IBIS-teamet känner oss helt bekväma med rollspel.

För att ta sig an detta har vi bara kastat oss ut och testat oss fram. På ett av höstens APT möten rollspelade några ur IBIS-teamet en av reglerna för alla kollegor, resultatet blev mycket skratt och högt i tak. Efter en kort presentation av kommande IBIS-arbete fick sedan hela skolans personal testa på att under kort förberedelsetid rollspela skolans nya regler.
Resultatet blev mycket skratt, inspiration och alla kände sig lite mer bekväma till rollspelet i klassrummet.

Nu rullar filmvisningarna och rollspelen på i alla klassrum varje måndag och IBIS-teamet kommer nu lägga mer tid på att arbeta utifrån manualen som legat på is senaste tiden.

Trevlig höst!

(3)Kommentera

Kommentarer(3)

 • Helene IBIS-instruktör 13 november 2019
  Vilket fantastiskt arbete ni gör! Så spännande och roligt att läsa din text Ida!
 • Anette IBIS-instruktör 13 november 2019
  Ett tydligt och spännande exempel på hur vi kan arbeta med regel- och förväntansmatrisen som kan inspirera andra IBIS-skolor. Tack för att du delade med dig Ida.
 • Maria 13 november 2019
  Vilken inspiration! Tack