Utvecklingsprojekt 2019-2020

Beslutade Utvecklingsprojekt under läsåret 2019-2020

Förskolan

Inget projekt 2018-2019

Grundskolan

Växthusets skola

Framgångsfaktorer inom specialpedagogik

Gymnasiet

Celsiusskolan

Formativ bedömning i Engelska

Gymnasiesärskolan

Musik och rörelse

Lundellska skolan

Design av laborationer i naturvetenskap

Estetiska gymnasiet

Lärarpar och Cooperative learning

Uppdaterad: