Rapporter utvecklingsprojekt 2018–2019

Här finns samtliga rapporter för utvecklingsprojekten, läsåret 2018–2019.

Förskolan

Bergabitens och Tullmästarens förskola

Blooms reviderade Taxonomi för synliggörande av lärprocesser (PDF, 801 KB)

Petra Broberg och Elisabeth Heimer

Grundskolan

Tiundaskolan och Johannesbäcksskolan

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen (PDF, 2 MB)

Sara Engkvist och Trudel Berggren

Gymnasiet

Celsiusskolan

Strategier för läsning av sakprosatexter (PDF, 1 MB)

Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar

Katedralskolan

En studie av gymnasieelevers reception av fiktivt berättande i novell och kortfilm (PDF, 416 KB)

Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund

Rosendalsgymnasiet

Kamratrespons på ett andraspråk (PDF, 663 KB)

Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Extra anpassningar i yrkesämnen (PDF, 405 KB)

Ida Lektonius och Emil Holmberg

 

Läs tidningen Professionsutveckling i Uppsala

Framsida tidning

Uppdaterad: