Utvecklingsprojekt 2018-2019

Beslutade Utvecklingsprojekt under läsåret 2018-2019

Förskolan

Bergabitens och Tullmästarens förskola

Blooms reviderade Taxonomi för synliggörande av lärprocesser

Petra Broberg och Elisabeth Heimer

Grundskolan

Malmaskolan

Dynamiskt mindset i matematikundervisningen

Sara Engkvist, Marianne Lundman och Hans Lundstein

Gymnasiet

Celsiusskolan

Strategier för läsning av sakprosatexter

Sofia Berg, Johannes Lundström och Isabelle Mattlar

Katedralskolan

Elevers reception av film och text och lärares didaktiska val i litteraturundervisningen

Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund

Rosendalsgymnasiet

Kamratrespons på ett andraspråk

Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marlene Åström

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Extra anpassningar i yrkeskurser och yrkesliv

Ida Lektonius och Emil Holmberg

Uppdaterad: