Ansökan om medel för Utvecklingsprojekt inom UBF 2018 avseende 2019–2020

För att stärka skolans forskningsförankring och öka elevers måluppfyllelse utlyses projektmedel enligt särskild utlysningstext för projekttiden läsåret 2019-2020 med projektdesign vårterminen 2019.

Ansökan är öppen för projekt inom förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet.

Ansökan kan formuleras både av enskilda lärare/förskollärare, ämnesgrupper, arbetslag eller rektor.

Forskningsprojekten ska bemannas av minst två lärare och ersätts maximalt med 40 procent av hel tjänst, som fördelas mellan deltagande lärare.

Här finns formulär för ansökan (DOCX, 33 KB)

Uppdaterad: