Utvecklingsprojekt

Forskning och beprövad erfarenhet – det har blivit ett mantra i skolvärlden. Men hur ska man kunna garantera att det faktiskt genomsyrar undervisningen? Ett svar kan vara Uppsala kommuns projekt med forskning och utveckling i klassrummet.

– Vi vill skjuta till pengar både för att stärka skolans forskningsförankring och öka elevers måluppfyllelse, säger Olle Bergh, en av initiativtagarna till projektet.

Projektet ger lärare i kommunen möjlighet att forska på sin egen undervisning. Varje år tas ansökningar emot för nya projekt och de som blir godkända kan sedan se fram emot ett år av spännande projekt.

Först och främst handlar det om att undersöka det som händer i klassrummet – att få en möjlighet att reflektera och pröva undervisningen på ett sätt som det annars inte finns tid till. Projektet ger lärare möjlighet att ägna ungefär en dag i veckan åt att ta på sig forskarglasögonen och titta närmare på klassrummet genom vetenskapliga linser.

– Som lärare tappar man lätt kontakten med det akademiska, säger Kerstin Idevall, en av de lärare som deltar i projektet. Nu kommer den kanske tillbaka. Och jag hoppas att det leder till bättre pedagogik också. Som lärare styrs man av många olika roller – mentor, pedagog, medmänniska. Men nu har vi en möjlighet att hitta tillbaka till det vetenskapliga. Och det är ju trots allt så vi vill att eleverna ska tänka.

Men det är inte bara egen forskning som erbjuds. Projektet innebär också en möjlighet att knyta helt nya kontakter utanför skolan. Dels tilldelas varje utvecklingsgrupp en handledare i form av en lektor. Dels bjuds det på en rad föreläsningar och träffar där deltagarna både kan ta del av ny forskning och få tillfälle att diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med kollegor från andra skolor i kommunen. Per Wingård, lärare på Rosendalsgymnasiet, sammanfattar sina förhoppningar med projektet:

– Jag ser fram emot att ingå i ett projekt, vars syfte förkroppsligar läroplanens ambition om skolan som en grogrund för ett livslångt lärande.

Läs tidningen Professionsutveckling i Uppsala

Framsida tidning