Programmeringscenter

Uppsala kommun har ett unikt samarbete med Uppsala universitet och Programmeringscenter där vi tillsammans med Kodcentrum, Uppsala universitet och Konsultativt stöd erbjuder alla pedagoger fortbildning i programmering, en av läroplanens nya inskrivningar.

Uppdaterad: