Partnerskolor i Uppsala

Under 2016 inledde Uppsala kommun och lärarutbildningen vid Uppsala universitet det gemensamma projektet Partnerskolor. Projektets övergripande mål var att fördjupa samverkan mellan skola/förskola och universitetet, såväl inom lärarutbildning som inom forskning och utveckling. I det första skedet ingick fyra skolor och ett tiotal förskolor i Luthagen.

Inför höstterminen 2019 står partnerskoleupplägget inför en utbyggnad med en uttalad ambition att all lärarutbildning på sikt skall äga rum inom ramen för partnerskolesamverkan. På våra partnerskolor integreras skolans inre arbete mer i lärarstudenternas undervisning mer än tidigare. Det sker bland annat genom seminarier skolans lärare organiserar. Uppsala universitet genomför också forsknings- eller utvecklingsprojekt tillsammans med partnerskolornas lärare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Partnerskolor i Uppsala