Edtest

Edtest är ett samarbete för att skapa så kallade testbäddar, för att utveckla digitala lärresurser.

Med Edtest kan lärare öka sin digitala kompetens och bli bättre på att välja och värdera digitala läromedel på vetenskaplig grund. Samtidigt får företag som utvecklar digitala verktyg inom skolan värdefull input.

Edtest har drivits som ett projekt under två år som innovationsmyndigheten Vinnova har finansierat. Uppsala kommun har varit en av pilotkommunerna. Under 2022 flyttas ansvaret för Edtest över till det fristående forskningsinstitutet Ifous som ska driva verksamheten vidare.

Bojan Ralevic är speciallärare på Valsätraskolan och projektledare för Swedish Edtest i Uppsala kommun. Här berättar han om hur det går till att testa och varför han väljer att testa med Swedish Edtest istället för på egen hand och vad eleverna tycker. 

Om du vill veta mer om Uppsala kommuns skolors medverkan i Edtest är du välkommen att kontakta Bojan Ralevic som är it-pedagog på Valsätraskolan. E-post: bojan.ralevic@skola.uppsala.se

Swedish Edtest

Uppdaterad: