Programmeringscenter

På Programmeringscenter som drivs av Uppsala universitet inspireras lärarna i sitt arbete och ger eleverna chansen att upptäcka programmering på ett nytt sätt.

Person som programmerar på en laptop

Uppsala kommun har ett samarbete med Uppsala universitet där pedagoger erbjuds utbildning i form av tre timmar kompetensutveckling i programmering. Från förskoleklass till årskurs 9. Lärare kan även boka in en kurs med sina elever. Där får de programmera med EV3, som är en legorobot

Om workshoparna

På Programmeringscenter ges fristående och kostnadsfria workshops i programmering för lärare från förskolan till högstadiet. Våra workshopar fokuserar på programmeringens olika begrepp och system och hur man kan lära ut dessa i praktiska programmeringsmiljöer i skolan. Under workshoparna används ibland en utvald programmeringsmiljö (t.ex. Python, blue-bot eller scratch) eller så kan flera olika miljöer användas under samma workshop. Våra workshops delas inte in efter åldersnivå utan efter typ av programmering, och du väljer fritt workshop efter vilken typ av programmering du vill lära dig mer om! Målet är att du ska gå ifrån utbildningen med konkreta idéer om hur du kan omsätta de nya kunskaperna i din undervisning.

Tidig programmering
Denna programmering genomförs analogt eller digitalt och kräver inte läskunnighet hos eleverna som utför den! Exempel på miljöer som används här är Blue-bots, Lightbot och analog programmering med musik som verktyg. Dessa workshops ges som engångstillfällen, du går alltså en workshop om ca 2 timmar vid ett tillfälle.

Workshopar i tidig programmering under HT-20

Tider kommer inom kort!

Blockprogrammering
Genom blockprogrammering kan elever programmera alltifrån robotar till spel och berättelser och svårighetsnivån är väldigt flexibel. Den gemensamma nämnaren är att programmeringen sker med hjälp av kod-block som kopplas samman, där blocken visar det kommando som ges, men döljer den faktiska koden. Exempel på miljöer som används är scratch och micro:bits, och våra LEGO-workshops för elever är ett annat exempel. Workshoparna i blockprogrammering ges som utbildningspaket, där det ingår två träffar á 2-3 timmar med enklare uppgifter att utföra mellan träffarna.

Workshopar i blockprogrammering under HT-20

Tider kommer inom kort!

 

Textprogrammering
Under dessa workshops handlar det om programmering genom att skriva kod. Textprogrammering är den typ av programmering som tydligast visar hur avancerad programmering går till, men svårighetsnivån är anpassningsbar. Under workshoparna gås grunderna i textprogrammering som variabel, inmatning, utmatning, alternativ repetition och funktioner igenom, och ni använder något eller några av alla tillgängliga programmeringsspråk. Workshoparna i textprogrammering ges som utbildningspaket, där det ingår två träffar á 2-3 timmar med enklare uppgifter att utföra mellan träffarna.

Workshopar i textrogrammering under HT-20

Tider kommer inom kort!

 

 

Du kan läsa mer om Programmeringscenter på deras hemsida,

https://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/programmeringscentr/

eller facebook:

https://www.facebook.com/Programmeringscenter/

 

 

Uppdaterad: