Infoteket

Har du funderingar kring olika funktionsnedsättningar och vad som kan göras för att bättre nå eleven i din undervisning? På Infoteket i centrala Uppsala kan du läsa och låna aktuell litteratur och filmer, tala med experter och lyssna på föreläsningar. Det finns lästips och faktablad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar - för både lärare, vårdnadshavare och elever: - Vad är? - Vad göra? - Att leva med? - Lättläst

Trappan in till Infoteket

Det finns även ett inspirations- och visningstorg för kommunikativt och kognitivt stöd, med olika former av hjälpmedel och expertis som kan guida bland alla möjligheter som finns.

Infoteket är öppet varje dag mån-tors 12-17, onsdagar till 19. Man erbjuder återkommande gratis och öppna föreläsningar och event om olika funktionsnedsättningar. Man erbjuder även konkreta workshops med sådant som underlättar undervisning (det som är bra för elev med funktionsnedsättning är inte vägen för andra) 

Det finns filmer och filmade barnböcker om funktionsnedsättning, att använda för egen och vårdnadshavares kompetensutveckling men även direkt i undervisning, precis som de egenproducerade serier med barnböcker till alla barn som bör få veta mer om olika funktionsnedsättningar, utifrån att ökad förståelse skapar ökade möjligheter.

 

Hemsidan: https://www.regionuppsala.se/infoteket

Uppdaterad: