Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Viktiga grundpelare för social hållbarhet är demokrati, delaktighet, trygghet, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet samt respekt för mångfald och mänskliga rättigheter.

Uppsala kommuns avdelning för social hållbarhet har till uppgift att leda, stötta och samordna det övergripande arbetet inom social hållbarhet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Social hållbarhet