Lärarcafé

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna

Lärarcafé arrangeras av FoSam och Sektion Lära (Uppsala studentkår) tre gånger/termin, och nästan alltid på en torsdag. Vi håller till i Blåsenhus. Allt är gratis!

Gilla Lärarcafés egen sida på Facebook och få löpande information omkommande evenemang!

 

Lärarcafé 5 december: Konsten att leda ett klassrum

Att vara lärare är att vara ledare. Att veta vägen till ordning och studiero. Att bygga positiva relationer, lösa konflikter och ha en vaken blick på individen såväl som gruppen. Ett gott ledarskap är en förutsättning för elevens lärande och välbefinnande.

Årets sista Lärarcafé riktar ljuset mot ledarskapet i klassrummet. Vi tittar närmare på vad ett gott ledarskap egentligen består av, och diskuterar utifrån situationer där det blir avgörande. Till vår hjälp har vi en panel bestående av universitetsadjunkter och verksamma lärare med lång erfarenhet på området. Martin Karlberg, lektor vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, modererar samtalet.

Paneldeltagare:

Ann Widerström, förstelärare på Gluntens montessoriskola(F-1)

Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola (6-9)

Carina Skeri, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Jonas Johansson, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Moderator: Martin Karlberg, universitetslektor vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Tid: 5 december kl. 17.15-19.00

Plats: Entréhallen i Blåsenhus, Von Kraemers allé 1A

OM LÄRARCAFÉ

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring läraryrket. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Lärarcafé arrangeras av Forum för samverkan/Uppsala universitet och Sektion Lära (Uppsala studentkår) tre gånger/termin, och nästan alltid på en torsdag. Vi håller till på Blåsenhus. Allt är gratis!

Gilla Lärarcafés egen sida på Facebook och få löpande information om kommande evenemang!

Lärarcafé 7 november: Skolstressen

Höstens andra Lärarcafé handlar om hur skolstress kan påverka eleven och om vad som händer när vi utsätts för långvarig stress utan återhämtning. Miniföreläsningen innehåller inslag från KBT kring återhämtning som lärarstudenter och lärare får prova på sig själva. Föreläsare: Amir Siasi, specialistpsykolog inom klinisk neuropsykologi och Tomas Tidman, PTP-psykolog, från Elevhälsan i Enköpings kommun.

Tid: Torsdag 7 november kl. 17.15-19.00

Plats: Blåsenhus (Entréhallen), von Kraemers allé 1A, Uppsala

Uppdaterad: