Forskningscirkel kastar ljus över undervisning utifrån särskild begåvning

På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och deras förmågor, förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att de kan fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden till forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning", ett projekt i samverkan mellan Enköpings kommun och Uppsala universitet. Sju lärare från två olika skolor har deltagit, samt två personer från kommunens centrala lågstadieteam.

Deltagarna har genomfört egna delprojekt i sina verksamheter, bland annat med fokus på undervisningsanpassningar för särskilt begåvade elever. En av deltagarna har studerat elever med särskild begåvning på det praktisk-estetiska området, dvs. barn med en högutvecklad förmåga att skapa med händerna eller använda kroppen - på fotbollsplanen, scenen eller i verkstaden.

 

Caroline Sims, doktorand i pedagogik på Uppsala universitet, har fungerat som vetenskaplig ledare.

 

---

På Forum för samverkans webbplats finns projektrapport, intervjuer och annat relaterat material:

https://www.forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-forskningscirklar/sarskild-begavning/

”7 frågor till forskaren”

https://www.forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-forskningscirklar/sarskild-begavning/caroline-sims/

”Han vill berätta om de osynliga särskilt begåvade praktikerna” https://www.forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-forskningscirklar/sarskild-begavning/praktiska-kunskaper/

Uppdaterad: