Forskning i samverkan med skolan

FoSam driver forskningsprojekt i nära samverkan med skolan. Forskningen utgår alltid från skolans egna frågor och från problembilder som lärare, förskollärare och rektorer ser i sin vardag.  Dessa grupper har också en aktiv roll genom hela forskningsprocessen. Här på Pedagog Uppsala lyfts utvalda projekt, men samtliga finns att ta del av på FoSam:s webbplats (https://www.forumforsamverkan.uu.se)