Bettys hage - ny skolpod

Bettys hage – en podcast om skola och vetenskap.

Det första avsnittet handlar om särskilt begåvade elever och finns här: 

http://www.forumforsamverkan.uu.se/podcast-bettys-hage/

 

 

Uppdaterad: