Bettys hage - ny skolpod

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöks skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv

Startsida för Bettys hage

 

Avsnitt 1 handlar om särskilt begåvade elever. 

Det första avsnittet av Bettys hage handlar om särskilt begåvade elever. Sverige har, efter att länge ha släntrat efter på området, tagit stora kliv framåt när det gäller kunskap om den här kategorin av barn och unga. I avsnittet intervjuas Marie Jonsson, lärare i Enköpings kommun med specialisering inom särskild begåvning, och Caroline Sims, forskare vid Uppsala universitet med samma inriktning. Trevlig lyssning!

Avsnitt 2 handlar om skolans mottagande av nyanlända elever under och efter flyktingvågen 2015. 

Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år som 2015, då över 160 000 människor migrerade till Sverige, bland annat från inbördeskriget i Syrien. Strömmen av flyktingar resulterade i flera stora samhällsinsatser - inte minst i skolans värld.

Det senaste avsnittet av Forum för samverkans podcast Bettys hage handlar om hur det såg ut när kommunerna på kort tid organiserade sig för att ge de nyanlända barnen ett gott mottagande i skolan. Man har hittat ett spännande exempel i Gotlands kommun, som vid tidpunkten hade väldigt lite erfarenhet av att ta emot nyanlända elever. Madelene Johansson, chef på enheten för modersmål på Region Gotland, berättar här om det första mötet med de asylsökande och om de stora insatser som genomfördes under tiden som följde. Ett vetenskapligt perspektiv på frågan får vi av Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande. Han leder även FoSam:s nätverk för kommunala samordnare, där också Uppsala kommun ingår.

 

Uppdaterad: