Gratis utbildning för att motverka kränkningar i förskola och skola

Webutbildningen Likarätt är grundläggande, gratis, lätt att använda!

Utbildningen är ett praktiskt redskap för skolpersonal att använda sig av och den finns i olika nivåer för olika åldrar. Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier.

Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad. 

Här på  Barnombudet i Uppsala läns hemsida hittar du utbildningen.

Här kan du se ett kort klipp om webutbildningen

Uppdaterad: