Utbildning barnrätt för pedagoger

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Med anledning av det har Barnombudet i Uppsala län tillsammans med Uppsala kommun tagit fram en webbutbildning kring barnkonventionen.

Barnombudet i Uppsala har tagit fram en instruktionsfilm för skolverksamhet som beskriver ett sätt att genomföra en grundutbildning och kartläggning kring barnkonventionen.

Filmen är självinstruerande och det enda som behöver förberedas är utskrift av aktivitetsplanemallar att arbeta med i grupper. Dessa finns också på Insidan under rubriken Utbildningsmaterial om barnrätt.

Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha skapats för vidare arbete för till exempel ledningsgruppen på skolan. 

Dokument att arbeta med:

Grundutbildning barnrätt (PDF, 171 KB)

Aktivitetsplan (PDF, 132 KB)

 

Här finns utbildningsfilmen som är i tre delar. Introduktion, utbildningsfilm, vidare arbete. För att se filmen i helskärmsläge, klicka på youtube nere i högra hörnet, därifrån kan du välja helskrämsläge genom att klicka på rutan bredvid texten youtube. 

Lycka till!

Länkar:

Barnombudet i Uppsala län 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utbildning barnrätt för pedagoger